Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN1000 w rejonie ul. Opolskiej / Popielskiego we Wrocławiu, na sieć ciepłowniczą w technologii rur preizolowanych Dn800/1000/1200 wraz z urządzeniami technicznymi związanymi z siecią (...) 2020-12-28 17:05 2021-02-08 10:00
2. Przebudowa sieci cieplnej 2xDn80/50/40 od komory K-Ia/1/10 do budynku ul. Więzienna 20 i przyłączy cieplnych do budynków ul. Nożownicza 10 i ul. Uniwersytecka 19/20 na preizolowaną we Wrocławiu 2020-12-24 09:08 2021-01-27 10:00
3. Wymiana izolacji sieci ciepłowniczej napowietrznej 2xDn200/300 od K-I/50P do K-Ib/13L przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu 2020-09-10 12:35 2020-10-14 10:00
4. 161/2020 - Budowa z przebudową osiedlowej sieci ciepłowniczej w technologii tradycyjnej na technologię preizolowaną 2xØ219,1/315 mm-2xØ168,3/250 mm wraz z przyłączami 2xØ139,7/225 mm, 2xØ88,9/160 mm, 2xØ76,1/140 mm w okolicy ul. Czystej 2020-06-25 13:10 2020-07-29 10:00
5. 128/2020 - Przebudowa sieci i przyłączy w rejonie ul. Kłodnickiej we Wrocławiu 2020-05-29 10:05 2020-07-02 10:00
6. 127/2020 - Przebudowa sieci i przyłączy w rejonie ul. Stobrawskiej we Wrocławiu 2020-05-25 09:13 2020-06-26 10:00
7. 136/2020 - Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej i przyłączy w technologii tradycyjnej Dn150/125/80/65/50 na sieć ciepłowniczą i przyłącza w technologii rur preizolowanych przy ul. Wita Stwosza, Łaciarskiej, Kotlarskiej we Wrocławiu 2020-05-20 12:16 2020-06-24 10:00
8. 125/2020 - Przebudowa sieci cieplnej 2xDn80/50/40 od komory K-Ia/1/10 do budynku ul. Więzienna 20 i przyłączy cieplnych do budynków ul. Nożownicza 10 i ul. Uniwersytecka 19/20 na preizolowaną we Wrocławiu 2020-05-08 12:05 2020-06-15 12:00
9. 113/2020 - Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn200/150/125 w rejonie ul. Asfaltowej do ul. Smardzowskiej w obrębie osiedla Wojszyce we Wrocławiu 2020-05-12 10:05 2020-06-15 10:00
10. 97/2020 - Przebudowa istniejącego przyłącza ciepłowniczego w technologii tradycyjnej na technologię preizolowaną 2xØ88,9/160mm do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 88 we Wrocławiu 2020-04-10 09:22 2020-05-14 10:00
11. 75/2020 - Przebudowa sieci ciepłowniczej od K-I/11 do K-I/12 przy ul. Białoskórniczej we Wrocławiu 2020-03-23 09:54 2020-04-29 09:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne